Social media is voor veel bedrijven nog steeds een onbekend terrein. Veel bedrijven willen iets met social media doen, omdat iedereen het doet. Ze zijn bang de boot te missen. Social media gebruiken kost minder dan andere marketing kanalen, maar kost nog steeds middelen, zoals tijd. Daarom is het goed om eerst na te denken over waarom je het wil gebruiken.

5  belangrijke vragen voor dat je begint met social media:

  • Wat zijn de doelen voor het gebruik van social media ?
  • Wanneer is het social media gebruik succesvol ?
  • Hoe meet je dit succes ?
  • Hoe passen de doelen van social media bij de doelen van het bedrijf ?
  • Wie wordt verantwoordelijk ?

Wat zijn de doelen voor het gebruik van social media ?

Voor dat je social media gaat gebruiken kun je het best nadenken over wat je wilt bereiken.  Wil je alleen luisteren naar wat mensen zeggen over je bedrijf of wil je zelf meediscusieëren? Wil je kosten verlagen door social media in te zetten voor klantenservice? Wil je in contact komen met je (potentiële)  klanten? Wil je nieuwe ideeën opdoen voor producten of wil je bestaande producten verbeteren?  Of wil je meer verkopen via dit kanaal? Dit zijn allemaal bewezen mogelijkheden voor het gebruik van social media.

Stel daarom heldere doelen waarom je social media wilt gebruiken en wees zo specifiek mogelijk. Bij de doelen vaststellen hoort ook een tijdsperiode waar binnen dit moet gebeuren. Wees daarom specifiek.

Wanneer is het social media gebruik succesvol ?

Nadat je doelen hebt vastgesteld moet je bepalen wanneer deze doelen bereikt zijn en wanneer je succesvol bent. Zo kun je streven naar meer naamsbekendheid door meer followers op Twitter of Likes op Facebook, maar zonder einddoel kun je ook niet vaststellen of je succesvol bent. Dus in dit voorbeeld wordt het dan 1000 Twitter followers of likes op Facebook in 6 maanden.

Hoe meet je dit succes ?

Uit de vorige vraag volgt eigenlijk automatisch de vraag hoe kun je dit meten. Zonder duidelijke meetbare doelen kun je niet vaststellen of je succesvol bent. Meer followers of likes is dus niet genoeg. Het is beter om een aantal te noemen binnen een bepaalde tijd. Dus kijk goed naar wat kun je meten en hoe je dit meet. Dit is voor followers wel makkelijk te meten, maar als je doel is 30% meer bezoekers naar je website via Twitter moet je wel zeker zijn dat dit te meten is.

Hoe passen de doelen van social media bij de doelen van het bedrijf ?

Social media gebruik zal ook iets moeten betekenen voor het bedrijf. Het moet bijdragen aan de bedrijfsdoelen wil je op de lange termijn het gebruik van mensen en middelen kunnen verantwoorden. Dus stel de vraag wat meer followers of likes bijdragen aan de de bedrijfsdoelstellingen.

Wie wordt verantwoordelijk ?

Dit is een niet te onderschatte vraag, want als het management niet medeverantwoordelijk is dan kan bij de eerst volgende budgetronde alles gestopt worden. Dit is dus niet een vraag over wie doet de uitvoering, maar wie mag aangesproken worden bij een gebrek aan succes of wie krijgt het applaus als het social media gebruik succesvol is.

Stel dus eerst deze 5 belangrijke vragen voor dat je begint met social media.