Social media is een ruim begrip en kan tegenwoordig alles omvatten.  De definitie die hier gebruikt wordt is de volgende:

Social media bieden manieren om ideeën, inhoud, gedachten en relaties te delen op internet. Bij Social media kan iedereen een bijdrage leveren aan de inhoud ervan of er commentaar op leveren. De inhoud van social media kan zijn in de vorm van tekst, audio, video, afbeeldingen en gemeenschappen (community’s)*

Social media verschilt van sociale netwerken in het feit dat social media het overkoepelende begrip is voor de verschillende online media en sociale netwerken zijn een onderdeel van de online media.

Vormen van social media

Social media zijn in allerlei vormen online te vinden, voorbeelden zijn o.a.:

  • –          Blogs
  • –          Sociale netwerken
  • –          Sites om foto’s en  video’s te delen
  • –          Wiki’s
  • –          Social bookmarking sites

Voor wie zijn social media?

Social media is niet voor één type mens, maar voor iedereen.  Voor elke interesse denkbaar is een social media te vinden.  Mensen met een gedeelde interesse vormen een gemeenschap en gebruiken een of meerdere vormen van social media om die interesse te delen.  Door contact te leggen met andere mensen van de gemeenschap en door content te delen met de gemeenschap wordt de gemeenschap versterkt en kan de gemeenschap ook groeien. Veel mensen zijn ook lid van meerdere gemeenschappen.

De essentie van social media

De esssentie van social media is de interactie, een bijdrage leveren aan de dialoog tussen leden van de gemeenschap. Hierin ligt het sociale aspect van social media. Als iemand content creeert  dan reageren anderen leden hierop, direct via een comment of indirect door het te delen met hun vrienden. De maker van de content reageert op de comments of de vrienden reageren op het delen van de content. Hierdoor ontstaat de dialoog.

Online

Social media kunnen via alles met een internetverbinding  benadert worden en tegenwoordig is dus ook een mobiel apparaat, zoals een smart phone of een tablet (bijvoorbeeld een Ipad) belangrijk om met social media bezig te zijn.

Hoe gebruik je social media als bedrijf?

Bedrijven die social media willen gebruiken moeten meer doen dan aanwezig zijn op een van de platformen of netwerken. Ze moeten ook meer doen dan een nuttige bijdragen leveren in de vorm van content. Bedrijven moeten de dialoog aangaan met de leden van de gemeenschap. Voor alle duidelijkheid dit betekent dus niet meer reclame maken, maar echt een bijdragen leveren met kwalitatief goede content waar de leden behoefte aan hebben.

Lees meer over Twitter zakelijk gebruiken

*David Meerman Scott, De nieuwe regels van social media, 2e druk 2011, pagina 50.