In deze serie over omzet verhogen met social media zal ingegaan worden op de verschillende factoren die hierop van invloed zijn. Deel 1 is de inleiding en zal in grote lijnen schetsen wat de factoren zijn.

Deel 1 Inleiding

Om met social media succes te kunnen hebben is van veel factoren afhankelijk. Deze factoren kunnen onderverdeeld worden in de basis en de factoren die met social media te maken hebben.

De basis

De basis bestaat uit een 3 tal factoren:

  • De website
  • De backoffice
  • Offline marketing

De website

De website is het belangrijkste element en is de basis. De website moet zelfstandig verkeer kunnen generen. Daarvoor moet de site vindbaar zijn op de juiste keywords. De bezoekers moeten op een makkelijke manier  de informatie die gezocht wordt kunnen vinden en ze moeten op een natuurlijke manier naar het doel geleid kunnen worden waarvoor de website bedoeld is. De eigenaar heeft inzicht in het bezoekers gedrag en de conversie van de bezoeker naar klant. De website moet ook afgestemd zijn op de doelstellingen van het bedrijf.

Om dat te kunnen doen is het belangrijk dat de site is:

  • Geoptimaliseerd voor zoekmachines (SEO) en gebruikers (usability optimalisation)
  • Voorzien van Analytics software

De backoffice

Als de website geoptimaliseerd is voor de zoekmachines en gebruikers, dan kan hier alleen al meer verkeer en klanten uit voortkomen. De backoffice is de organisatie die dit verkeer en de klanten moet kunnen opvangen. Als er vragen zijn moet de telefoon beantwoord worden en de mail gelezen en beantwoord worden. De informatie die gegeven wordt moet correct en up to date zijn en  volgens afspraak en verwachting verstrekt worden. Als een organisatie hier nu al moeite mee heeft, dan zal het veel moeite hebben zodra een marketing campagne start of e-mailing verstuurd worden. De klant moet centraal staan.

Offline marketing

De offline marketing moet in overeenstemming met de website zijn gebracht. Dit betekent de juiste url vermelding, de juiste emailadressen op plekken waar de gebruiker van het materiaal het verwacht. De informatie moet correct zijn en niet in tegenspraak zijn met de informatie die online staan.

Als deze basis niet in orde is dan hoeft niet eens gedacht te worden aan het gebruik van social media.

De social media factoren

De social media factoren zijn:

  • Social media strategie
  • Social media aanwezigheid
  • Social media content
  • Social media monitoring
  • Social media metrics

Social media strategie

Bij het bedenken van een social media strategie is het belangrijk om eerst te kijken naar het doel. Wat is het doel? Dit moet afgeleid zijn en passen in het doel van het bedrijf.  Is het geïntegreerd in je bedrijfs- en marketingstrategie? Daarnaast zijn de middelen belangrijk. Het is belangrijk om te realiseren dat hoewel een Twitteraccount gratis is, de persoon die het account gebruikt wel geld kost. Welke middelen zijn beschikbaar en hoe groot is het budget? Wie heeft welke verantwoordelijkheden?

De strategie houdt ook rekening met de doelgroep die bereikt moet worden en waar die te vinden is. Het is belangrijk om na te denken over het feit dat social media  het best gebruikt kan worden voor een dialoog met de klant en niet voor alleen maar een campagne. Een campagne kan de dialoog ondersteunen en op gang brengen maar het effect van een campagne is vaak van een beperkte duur.

In de strategie kan ruimte zijn voor advertenties, maar dit is niet noodzakelijk. Wel moeten zogenaamde richtlijnen of  guidelines opgesteld zijn binnen het bedrijf over het gebruik van social media. Uit eindelijk zal ook verantwoording afgelegd moeten worden en zal bij het opstellen van de strategie nagedacht moeten worden over de ROI. De vraag wanneer de strategie succesvol is moet beantwoorden worden daarvoor moet eerst worden vastgesteld worden hoe succes gedefinieerd wordt en daarna geëvalueerd wordt. De strategie moet ook meenemen wanneer naar andere kanalen uitgebreid kan worden.

Social media aanwezigheid

Met social media aanwezigheid wordt bedoeld welke kanalen worden gebruikt en waarom. Hierbij speelt weer de vraag  waar zit de doelgroep, waar is deze actief? Een profiel of identiteit moet aangemaakt worden en wat in het profiel staat kan belangrijk zijn voor het succes.

Social media content

De content is het belangrijkst.  De content moet afgestemd zijn op de doelgroep, maar ook op het medium. De content moet een toegevoegde waarde hebben voor de doelgroep.  De content kan niet statisch zijn en zal periodiek vernieuwd moeten worden. Dit  moet in de strategie meegenomen zijn en de backoffice moet hier ook klaar voor zijn.

Social media monitoring

Monitoring van de kanalen waarop je actief bent is erg belangrijk. Wat ga je monitoren, wie gaat monitoren, hoe ga je monitoren en met welke tools,  wanneer ga je monitoren en hoe ga je om met wat je tegen komt. Denk hier aan de richtlijnen.

Social media metrics

Na monitoren komt meten. Wat meet je en waarom moet in de strategie zijn bepaald. Het gaat niet om wat allemaal te meten is (en dat is erg veel), maar om wat gemeten moet worden om vast te stellen dat de strategie succesvol. Dit is nodig voor de evaluatie en uiteindelijk om de ROI te kunnen vaststellen.

Al deze onderdelen zullen in de volgende delen van de serie uitvoerig besproken worden.