Als je de case studies  bekijkt van verschillende bedrijven hoe ze social media gebruiken dan valt op  dat veel van hen social media in de vorm van campagnes benaderen. Je kunt zeggen dat social media en campagnes  in 1 adem genoemd worden.  Alles wat ze weten van offline marketing pakken ze en probeert men 1 op 1 over te zetten naar online en ook social media. Dit kan een keer werken, maar niet voor de lange termijn.

Waarom niet?

  • Social media is een dialoog
  • Social media is een proces dat niet eindig is
  • Social media gaat om het lange termijn effect.
  • Social media is structureel veranderend

Social media is een dialoog

Al een bedrijf social media gebruikt is het op zoek naar een dialoog met de klant.  De dialoog kan omschreven worden als twee of meer partijen die met elkaar in gesprek zijn, naar elkaar luisteren en op elkaar reageren. Een campagne is nog steeds iets waarbij voornamelijk 1 partij zend en de anderen ontvangen. Natuurlijk kan om een campagne gereageerd worden, maar een dialoog zal niet tot stand komen.

Social media is een proces dat niet eindig is

een campagne heeft een begin- en een eindmoment.  Het is kort en intensief. Een bedrijf dat social media gebruikt doet dit constant en stopt daar niet mee, want dan gaat alles verloren wat wordt opgebouwd aan vertrouwen en een gemeenschap.

Social media gaat om het lange termijn effect

Kenmerkend aan een campagne is dat het effect op de lange termijn steeds verder afneemt en zelfs verdwijnt. Social media gebruik heeft een blijvend effect op de lange termijn. Door een dialoog met de klanten te hebben worden de klanten ambassadeurs van het bedrijf die boodschap van het bedrijf verspreiden. Een voorbeeld is  dat klanten die goede ervaringen hebben vertellen hierover en dit trekt weer nieuwe klanten.

Social media is structureel veranderend

Social media gebruik is niet voor de korte termijn en de dialoog zal er voor zorgen dat een bedrijf zich verder gaat aanpassen aan de wensen van de klanten. Dit zal de bedrijfsvoering veranderen en dit veranderd weer de manier  waarop een bedrijf met zijn klanten omgaat.

Social media gebruiken is dus fundamenteel anders dan een campagne doen met gebruik van social media. Wees verstandig en investeer in social media en stop met campagnes.