Het 610 bladzijden tellende basisboek online marketing, bestaat uit de leertekst, cases en opdrachten en wordt aangevuld met de website van het boek.

Aan het boek heeft een groot aantal auteurs meegewerkt, bestaande uit specialisten op de verschillende terreinen en docenten. Zij hebben samen een enorme hoeveelheid praktijkervaring en op deze manier kan het grote aantal onderwerpen van het boek op een juiste manier behandeld worden.

Het boek is degelijk opgebouwd, waarbij wetenschappelijke theorie en praktijkvoorbeelden elkaar afwisselen. Het boek bestaat uit 13 hoofdstukken. Na een introductie en een overzichtshoofdstuk over strategische aspecten en businessmodellen, worden de verschillende onderdelen van het marketingproces besproken, zoals het marketingsensing-, het productrealisatie-, het klantaquisitieproces (verdeeld over twee hoofdstukken), CRM en orderafhandeling. Daarna volgen 4 thema hoofdstukken, namelijk social media, effectieve websites ontwerpen, mobile marketing en webanalytics. Als laatste volgt een afsluitend hoofdstuk, planning en organisatie, over het opstellen van een marketingplan.

Lees verder