De afgelopen week zag ik twee berichten langs komen die los van elkaar een grote verandering betekenen, maar  als de informatie samengevoegd worden blijkt de verandering enorm. De veranderende kracht is natuurlijk social media.

Het eerste bericht was van Christopher S. Penn, Social media now directly influences search rankings en het tweede bericht was van Ben Elowitz, The Web is Shrinking. Now what? Beide gaan over de toegenome invloed van Social media en hoe het de ervaring van het internet veranderd.

Social media verbondenheid

Internet is voor veel mensen een zoekmachine bezoeken en dan de een zoekopdracht in typen en dan de resultaten bekijken. Dit veranderde natuurlijk al door de mogelijkheden van mobiel internet en de apps op telefoons en Ipads. Ook gingen steeds meer mensenrechtstreeks naar de social media sites van hun voorkeur. Google Social Search gaat nu in de zoekresultaten meenemen met wie je verbonden bent via social media. Je moet ingelogd zijn bij Google en het is nu nog een optie aan de linkerkant op Google, maar als Social geselecteerd is  de social media verbondenheid doorslag gevend in welke zoekresultaten getoond worden.  Dit wordt ook getoond.

Hierdoor veranderen de zoekresultaten voor mensen die actief op social media zijn en zullen de resultaten sterk verschillen per persoon.  Sites die normaal niet snel zichtbaar zouden op de eerste pagina van Googles zoekresultaten kunnen nu door de social media verbondenheid  plotseling prominent zichtbaar zijn. Dit heeft grote gevolgen voor internetmarketing  en vooral SEO.

De gevolgen voor SEO

Christopher S. Penn geeft aan wat de 3 gevolgen zijn:

  1. Invloedrijke mensen met een groot sociaal netwerk veranderen de zoekresultaten door wat ze delen.
  2. Voor een keyword op nummer 1 komen bij Google is nu afhankelijk geworden van het sharen via social media. Doordat niet iedereen dezelfde personen volgt verschillen de  uitkomsten.
  3. Het is nu absoluut belangrijk geworden om een zo’n groot mogelijk netwerk te hebben van potentieele klanten. Dat houdt in verbonden met hen zijn.

Bekijk Christopher S. Penn’s post voor de 5 tips om social media verbondenheid tot je voordeel te gebruiken.

Het nieuwe verbonden web

Google keek vooral naar het zogenaamde doorzoekbare web, bestaande uit documenten die met elkaar gelinked waren in de vorm van hyperlinks en voornamelijk  via zoekmachines getoond wordt. Google was de leverancier van het meeste verkeer naar websites. Nu veranderd het internet  sterk doordat de tijd die besteed wordt op het doorzoekbare web afneemt en social media steeds belangrijker wordt qua tijdsbesteding. Sites krijgen steeds meer verkeer via social media, doordat men binnen de social netwerken aanbevelingen doet waar je moet zijn. Bij social media kan gesproken worden over het nieuwe verbonden web, omdat het gaat om de social media verbondenheid tussen mensen.

Het grote verschil tussen de 2 soorten web is volgens Ben Elowitz

“And here’s what’s different when you connect people, as opposed to pages: Now, the Web knows who we are (identity), is with us at all times wherever we go (mobile), threads our relationships with others (social), and delivers meaningful experiences beyond just text and graphics (video).”

Ook hij wijst op het feit dat de standaard SEO aanpak zal moeten veranderen. Google is niet meer het belangrijkst, maar social media en in het bijzonder Facebook. Social media zorgt voor een relatie die sterker kan zijn dan de vroegere vaak eenmalige transactie. Het opbouwen van deze relatie is nu de kunst voor bedrijven.

Verander maar doe het doordacht

Voor veel landen en voor veel bedrijven zullen deze ontwikkelingen niet zo snel gaan als in beide artikelen voorgespiegeld worden. Hoe groot de graad van verbondenheid is verschilt per land net als de tijd die besteed wordt op social media. Veel bedrijven zullen nog steeds met goede SEO naar boven komen in de zoekresultaten en hun verkeer via Google krijgen. De geschetste verandering is echter een ontwikkeling die steeds meer invloed krijgt en het resultaat van traditionele SEO steeds verder zal aantasten. Het is daarom belangrijk voor bedrijven social media serieus te nemen en een duidelijk strategie voor  te ontwikkelen. Social media is steeds belangrijker en zal steeds belangrijker worden.